Rovnomerný pohyb po kružnici: Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici - rýchlosť a uhlová rýchlosť

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  716
Výpočet rýchlosti hmotného bodu po kružnici pomocou periódy a frekvencie. Uhol v oblúkovej miere. Radián. Vzťah medzi dráhovým oblúkom a prírastkom uhla v radiánoch. Definícia uhlovej rýchlosti. Výpočet uhlovej rýchlosti pomocou periódy a frekvencie. Vzťah medzi uhlovou rýchlosťou a rýchlosťou.