Energia hmotných bodov: Potenciálna energia v gravitačnom poli

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  738
Definícia potenciálnej energie tiažovej. Súvislosť úbytku potenciálnej energie tiažovej s prácou tiažovej sily. Súvislosť prírastku potenciálnej energie tiažovej s prácou vonkajších síl. Hladiny energie. Závislosť potenciálnej energie od voľby nulovej hladiny. Nezávislosť zmeny potenciálnej energie od voľby nulovej hladiny.