Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky: Relatívna atómová a molekulová hmotnosť, látkové množstvo, molové veličiny II.

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  944
Molová hmotnosť. Odvodenie vzťahu na výpočet molovej hmotnosti pomocou relatívnej molekulovej (atómovej) hmotnosti. Molový objem.