Gravitačné pole a pohyby telies v gravitačnom poli: Keplerove zákony

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  940
Geocentrický a heliocentrický názor na pohyb planét. Ptolemaios, Kopernik, Brahe, Kepler. Prvý, druhý a tretí Keplerov zákon. Úloha na použitie tretieho Keplerovho zákona.