Funkcie: Vlastnosti funkcií I: definičný obor, obor hodnôt, monotónnosť, extrémy

4,0 / 5 (hlasy: 4)
  2093
Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme základné vlastnosti, ktoré môžeme určiť pri ľubovoľnej funkcii. V tomto videu sa pozrieme na definičný obor a obor hodnôt, kedy je funkcia rastúca alebo klesajúca a čo je maximum a minimum funkcie. Video obsahuje aj prehľad presných definícií použitých pojmov.