Mechanika tuhého telesa: Skladanie síl

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  1048

obľúbené

Ako nájsť výslednicu dvoch síl pôsobiacich na tuhé teleso? Rozbor prípadu keď majú obe sily spoločné pôsobisko a prípadu keď majú rôzne pôsobiská. V druhom prípade rozlišujeme prípad rôznobežných síl a prípad rovnobežných síl (súhlasne a nesúhlasne).