Elektrický prúd: Aplikácie Kirchhoffových zákonov - Sériové a paralelné zapojenie rezistorov

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  1024
Vzťahy pre výsledný odpor sériového a paralelného zapojenia rezistorov. Odvodenia.