Makroekonómia 1: Hrubý domáci produkt 4

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  397

obľúbené

Nominálny produkt, reálny produkt, čistý domáci produkt (znehodnotenie kapitálu)