Makroekonómia 1: Hrubý domáci produkt 4

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  448
Nominálny produkt, reálny produkt, čistý domáci produkt (znehodnotenie kapitálu)