Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítače » Prípony súborov

Priradenie programov a súborov s ich príponami.

Informatika » Počítače » Prípony súborov

TIP IT slovník

Hlasovať za kvíz

Ktorý formát súborov podporuje priehľadnosť obrázkov?