Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítače » Prípony súborov

Priradenie programov a súborov s ich príponami.

Informatika » Počítače » Prípony súborov

Hlasovať za kvíz

Aké typy súborov majú príponu .png?