Informatika » Počítače » Prípony súborov

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítače » Prípony súborov

Priradenie programov a súborov s ich príponami.

TIP IT slovník

Hlasovať za kvíz

Aké prípony majú hudobné súbory?

Pomalé načítavanie otázok ?