Austrália - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Austrália v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Austrália: 0.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 155 907)

V roku 2010 bolo v štáte Austrália: 2.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 485 044)

V roku 2010 bolo v štáte Austrália: 61.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 10 705 614).

V roku 2010 bolo v štáte Austrália: 34.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 5 976 435).

Austrália - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Austrália

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Austrália

Austrália - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 66 440 1.1 % 2 711 960 44.9 % 2 416 000 40 % 845 600 14 % 6 040 000
1955 65 330 1 % 2 606 667 39.9 % 2 867 987 43.9 % 999 549 15.3 % 6 533 000
1960 64 647 0.9 % 2 557 148 35.6 % 3 376 010 47 % 1 185 195 16.5 % 7 183 000
1965 64 840 0.8 % 2 536 865 31.3 % 4 068 710 50.2 % 1 434 585 17.7 % 8 105 000
1970 72 456 0.8 % 2 146 509 23.7 % 5 099 091 56.3 % 1 748 001 19.3 % 9 057 000
1975 108 515 1.1 % 1 400 830 14.2 % 6 205 085 62.9 % 2 150 570 21.8 % 9 865 000
1980 87 496 0.8 % 667 157 6.1 % 7 546 530 69 % 2 635 817 24.1 % 10 937 000
1985 95 784 0.8 % 778 245 6.5 % 8 213 478 68.6 % 2 873 520 24 % 11 973 000
1990 92 246 0.7 % 751 146 5.7 % 8 987 396 68.2 % 3 360 390 25.5 % 13 178 000
1995 98 063 0.7 % 686 441 4.9 % 9 315 985 66.5 % 3 908 511 27.9 % 14 009 000
2000 105 196 0.7 % 646 204 4.3 % 9 768 200 65 % 4 523 428 30.1 % 15 028 000
2005 113 393 0.7 % 566 965 3.5 % 10 383 559 64.1 % 5 135 083 31.7 % 16 199 000
2010 155 907 0.9 % 485 044 2.8 % 10 705 614 61.8 % 5 976 435 34.5 % 17 323 000