Barbados - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Barbados v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Barbados: 0.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 450)

V roku 2010 bolo v štáte Barbados: 9.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 21 150)

V roku 2010 bolo v štáte Barbados: 85.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 191 475).

V roku 2010 bolo v štáte Barbados: 5.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 11 925).

Barbados - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Barbados

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Barbados

Barbados - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 3 384 2.4 % 118 581 84.1 % 18 189 12.9 % 987 0.7 % 141 000
1955 2 774 1.9 % 121 034 82.9 % 21 024 14.4 % 1 168 0.8 % 146 000
1960 2 592 1.8 % 117 216 81.4 % 23 328 16.2 % 864 0.6 % 144 000
1965 1 872 1.3 % 77 472 53.8 % 63 072 43.8 % 1 584 1.1 % 144 000
1970 1 192 0.8 % 36 803 24.7 % 109 366 73.4 % 1 639 1.1 % 149 000
1975 1 176 0.7 % 63 336 37.7 % 99 120 59 % 4 368 2.6 % 168 000
1980 2 450 1.4 % 78 400 44.8 % 87 325 49.9 % 7 000 4 % 175 000
1985 1 274 0.7 % 61 880 34 % 111 020 61 % 7 644 4.2 % 182 000
1990 1 365 0.7 % 49 335 25.3 % 136 500 70 % 7 800 4 % 195 000
1995 402 0.2 % 39 999 19.9 % 157 785 78.5 % 2 814 1.4 % 201 000
2000 0 0 % 39 668 18.8 % 168 589 79.9 % 2 321 1.1 % 211 000
2005 0 0 % 23 653 10.9 % 187 488 86.4 % 5 642 2.6 % 217 000
2010 450 0.2 % 21 150 9.4 % 191 475 85.1 % 11 925 5.3 % 225 000