Belgicko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Belgicko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Belgicko: 4.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 431 935)

V roku 2010 bolo v štáte Belgicko: 16.5% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 454 475)

V roku 2010 bolo v štáte Belgicko: 54.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 4 812 990).

V roku 2010 bolo v štáte Belgicko: 24% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 115 600).

Viac informácií o štáte Belgicko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Belgicko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Belgicko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Belgicko

Belgicko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 211 823 3.1 % 4 673 772 68.4 % 1 721 916 25.2 % 225 489 3.3 % 6 833 000
1955 180 310 2.6 % 4 563 230 65.8 % 1 934 865 27.9 % 256 595 3.7 % 6 935 000
1960 154 022 2.2 % 4 396 628 62.8 % 2 135 305 30.5 % 315 045 4.5 % 7 001 000
1965 100 856 1.4 % 4 394 440 61 % 2 326 892 32.3 % 381 812 5.3 % 7 204 000
1970 95 914 1.3 % 4 212 838 57.1 % 2 589 678 35.1 % 486 948 6.6 % 7 378 000
1975 121 984 1.6 % 3 880 616 50.9 % 2 973 360 39 % 648 040 8.5 % 7 624 000
1980 181 332 2.3 % 3 524 148 44.7 % 3 334 932 42.3 % 843 588 10.7 % 7 884 000
1985 216 081 2.7 % 3 129 173 39.1 % 3 593 347 44.9 % 1 064 399 13.3 % 8 003 000
1990 261 184 3.2 % 2 375 142 29.1 % 4 097 324 50.2 % 1 428 350 17.5 % 8 162 000
1995 307 655 3.7 % 2 120 325 25.5 % 4 215 705 50.7 % 1 671 315 20.1 % 8 315 000
2000 348 910 4.1 % 1 863 690 21.9 % 4 391 160 51.6 % 1 906 240 22.4 % 8 510 000
2005 407 349 4.7 % 1 447 389 16.7 % 4 697 514 54.2 % 2 114 748 24.4 % 8 667 000
2010 431 935 4.9 % 1 454 475 16.5 % 4 812 990 54.6 % 2 115 600 24 % 8 815 000