Chorvátsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Chorvátsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Chorvátsko: 3.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 120 156)

V roku 2010 bolo v štáte Chorvátsko: 33.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 286 832)

V roku 2010 bolo v štáte Chorvátsko: 54.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 127 924).

V roku 2010 bolo v štáte Chorvátsko: 8.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 341 088).

Viac informácií o štáte Chorvátsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Chorvátsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Chorvátsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Chorvátsko

Chorvátsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 753 474 26.7 % 1 727 064 61.2 % 282 200 10 % 56 440 2 % 2 822 000
1955 732 564 25.2 % 1 747 107 60.1 % 357 561 12.3 % 66 861 2.3 % 2 907 000
1960 670 776 22.8 % 1 729 896 58.8 % 456 010 15.5 % 85 318 2.9 % 2 942 000
1965 627 915 20.5 % 1 791 855 58.5 % 542 151 17.7 % 98 016 3.2 % 3 063 000
1970 573 338 17.8 % 1 806 981 56.1 % 715 062 22.2 % 125 619 3.9 % 3 221 000
1975 508 896 15.2 % 1 787 832 53.4 % 900 612 26.9 % 150 660 4.5 % 3 348 000
1980 441 984 12.8 % 1 740 312 50.4 % 1 094 601 31.7 % 176 103 5.1 % 3 453 000
1985 374 392 10.6 % 1 684 764 47.7 % 1 275 052 36.1 % 197 792 5.6 % 3 532 000
1990 319 688 8.9 % 1 619 992 45.1 % 1 458 352 40.6 % 193 968 5.4 % 3 592 000
1995 258 332 6.8 % 1 614 575 42.5 % 1 717 148 45.2 % 208 945 5.5 % 3 799 000
2000 198 114 5.3 % 1 480 248 39.6 % 1 839 096 49.2 % 220 542 5.9 % 3 738 000
2005 157 563 4.1 % 1 391 166 36.2 % 2 021 418 52.6 % 272 853 7.1 % 3 843 000
2010 120 156 3.1 % 1 286 832 33.2 % 2 127 924 54.9 % 341 088 8.8 % 3 876 000