Ekvádor - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Ekvádor v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Ekvádor: 14.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 414 699)

V roku 2010 bolo v štáte Ekvádor: 34.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 3 383 406)

V roku 2010 bolo v štáte Ekvádor: 35.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 3 472 443).

V roku 2010 bolo v štáte Ekvádor: 16.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 622 452).

Viac informácií o štáte Ekvádor nájdete v digitálnej encyklopédii.

Ekvádor - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Ekvádor

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Ekvádor

Ekvádor - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 963 970 47 % 955 766 46.6 % 114 856 5.6 % 16 408 0.8 % 2 051 000
1955 907 153 40.3 % 1 159 265 51.5 % 162 072 7.2 % 22 510 1 % 2 251 000
1960 845 870 33.7 % 1 410 620 56.2 % 223 390 8.9 % 30 120 1.2 % 2 510 000
1965 885 106 31.1 % 1 599 452 56.2 % 313 060 11 % 48 382 1.7 % 2 846 000
1970 949 234 28.6 % 1 848 683 55.7 % 441 427 13.3 % 79 656 2.4 % 3 319 000
1975 993 024 25.6 % 2 114 055 54.5 % 651 672 16.8 % 120 249 3.1 % 3 879 000
1980 892 388 19.6 % 2 203 652 48.4 % 1 133 697 24.9 % 323 263 7.1 % 4 553 000
1985 990 120 18.5 % 2 349 528 43.9 % 1 471 800 27.5 % 540 552 10.1 % 5 352 000
1990 1 053 528 16.8 % 2 558 568 40.8 % 1 931 468 30.8 % 727 436 11.6 % 6 271 000
1995 1 260 978 17.4 % 2 869 812 39.6 % 2 159 606 29.8 % 949 357 13.1 % 7 247 000
2000 1 500 276 18.6 % 3 137 674 38.9 % 2 298 810 28.5 % 1 129 240 14 % 8 066 000
2005 1 475 760 16.5 % 3 246 672 36.3 % 2 862 080 32 % 1 359 488 15.2 % 8 944 000
2010 1 414 699 14.3 % 3 383 406 34.2 % 3 472 443 35.1 % 1 622 452 16.4 % 9 893 000