Holandsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Holandsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Holandsko: 3.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 439 104)

V roku 2010 bolo v štáte Holandsko: 9.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 276 146)

V roku 2010 bolo v štáte Holandsko: 64.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 8 850 690).

V roku 2010 bolo v štáte Holandsko: 23% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 3 156 060).

Holandsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Holandsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Holandsko

Holandsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 171 600 2.4 % 6 306 300 88.2 % 593 450 8.3 % 78 650 1.1 % 7 150 000
1955 165 814 2.2 % 6 527 042 86.6 % 753 700 10 % 90 444 1.2 % 7 537 000
1960 160 760 2 % 6 856 414 85.3 % 940 446 11.7 % 88 418 1.1 % 8 038 000
1965 229 268 2.6 % 5 229 074 59.3 % 2 989 302 33.9 % 370 356 4.2 % 8 818 000
1970 246 506 2.6 % 3 583 818 37.8 % 5 081 816 53.6 % 559 379 5.9 % 9 481 000
1975 336 765 3.3 % 2 939 040 28.8 % 6 061 770 59.4 % 857 220 8.4 % 10 205 000
1980 395 604 3.6 % 2 483 514 22.6 % 6 912 081 62.9 % 1 186 812 10.8 % 10 989 000
1985 501 896 4.3 % 2 089 288 17.9 % 7 505 096 64.3 % 1 564 048 13.4 % 11 672 000
1990 501 307 4.1 % 1 882 958 15.4 % 7 849 734 64.2 % 1 968 547 16.1 % 12 227 000
1995 491 985 3.9 % 1 690 410 13.4 % 8 023 140 63.6 % 2 409 465 19.1 % 12 615 000
2000 505 440 3.9 % 1 464 480 11.3 % 8 190 720 63.2 % 2 799 360 21.6 % 12 960 000
2005 479 952 3.6 % 1 439 856 10.8 % 8 372 496 62.8 % 3 013 032 22.6 % 13 332 000
2010 439 104 3.2 % 1 276 146 9.3 % 8 850 690 64.5 % 3 156 060 23 % 13 722 000