Irak - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Irak v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Irak: 30.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 6 092 722)

V roku 2010 bolo v štáte Irak: 33.5% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 6 648 410)

V roku 2010 bolo v štáte Irak: 26.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 5 199 652).

V roku 2010 bolo v štáte Irak: 9.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 905 216).

Irak - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Irak

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Irak

Irak - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 3 094 398 97.4 % 31 770 1 % 31 770 1 % 19 062 0.6 % 3 177 000
1955 3 372 803 95.9 % 56 272 1.6 % 66 823 1.9 % 21 102 0.6 % 3 517 000
1960 3 693 036 93.4 % 122 574 3.1 % 106 758 2.7 % 31 632 0.8 % 3 954 000
1965 3 974 695 89.5 % 222 050 5 % 182 081 4.1 % 62 174 1.4 % 4 441 000
1970 4 344 806 81.7 % 515 846 9.7 % 350 988 6.6 % 101 042 1.9 % 5 318 000
1975 4 728 404 75.8 % 804 702 12.9 % 511 516 8.2 % 193 378 3.1 % 6 238 000
1980 5 107 360 68.5 % 1 081 120 14.5 % 954 368 12.8 % 313 152 4.2 % 7 456 000
1985 5 119 080 58 % 1 632 810 18.5 % 1 588 680 18 % 485 430 5.5 % 8 826 000
1990 4 860 396 47.4 % 2 512 230 24.5 % 2 163 594 21.1 % 717 780 7 % 10 254 000
1995 4 932 436 40.4 % 3 589 446 29.4 % 2 734 816 22.4 % 952 302 7.8 % 12 209 000
2000 5 074 022 35.3 % 4 901 534 34.1 % 3 262 898 22.7 % 1 135 546 7.9 % 14 374 000
2005 5 744 986 33.8 % 5 812 974 34.2 % 3 994 295 23.5 % 1 444 745 8.5 % 16 997 000
2010 6 092 722 30.7 % 6 648 410 33.5 % 5 199 652 26.2 % 1 905 216 9.6 % 19 846 000