Izrael - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Izrael v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Izrael: 2.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 111 888)

V roku 2010 bolo v štáte Izrael: 23.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 268 064)

V roku 2010 bolo v štáte Izrael: 42.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 285 712).

V roku 2010 bolo v štáte Izrael: 31.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 662 336).

Izrael - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Izrael

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Izrael

Izrael - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 163 400 19 % 387 860 45.1 % 235 640 27.4 % 73 100 8.5 % 860 000
1955 208 572 18.2 % 500 802 43.7 % 336 924 29.4 % 100 848 8.8 % 1 146 000
1960 223 080 16.5 % 577 304 42.7 % 424 528 31.4 % 127 088 9.4 % 1 352 000
1965 248 048 14.8 % 667 048 39.8 % 568 164 33.9 % 194 416 11.6 % 1 676 000
1970 247 936 12.8 % 693 446 35.8 % 751 556 38.8 % 244 062 12.6 % 1 937 000
1975 225 400 10 % 691 978 30.7 % 937 664 41.6 % 398 958 17.7 % 2 254 000
1980 186 110 7.4 % 663 960 26.4 % 1 166 960 46.4 % 497 970 19.8 % 2 515 000
1985 160 544 5.8 % 744 592 26.9 % 1 228 992 44.4 % 633 872 22.9 % 2 768 000
1990 145 700 4.7 % 827 700 26.7 % 1 329 900 42.9 % 796 700 25.7 % 3 100 000
1995 155 923 4.1 % 1 007 795 26.5 % 1 509 791 39.7 % 1 129 491 29.7 % 3 803 000
2000 165 832 3.8 % 1 086 636 24.9 % 1 688 868 38.7 % 1 422 664 32.6 % 4 364 000
2005 145 740 3 % 1 219 358 25.1 % 1 894 620 39 % 1 598 282 32.9 % 4 858 000
2010 111 888 2.1 % 1 268 064 23.8 % 2 285 712 42.9 % 1 662 336 31.2 % 5 328 000