Jamajka - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Jamajka v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Jamajka: 5.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 109 782)

V roku 2010 bolo v štáte Jamajka: 16.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 310 086)

V roku 2010 bolo v štáte Jamajka: 62% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 194 120).

V roku 2010 bolo v štáte Jamajka: 16.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 312 012).

Jamajka - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Jamajka

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Jamajka

Jamajka - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 153 729 17.1 % 704 816 78.4 % 37 758 4.2 % 2 697 0.3 % 899 000
1955 160 215 16.5 % 762 235 78.5 % 44 666 4.6 % 3 884 0.4 % 971 000
1960 152 950 16.1 % 730 550 76.9 % 62 700 6.6 % 2 850 0.3 % 950 000
1965 100 596 10.1 % 781 860 78.5 % 106 572 10.7 % 6 972 0.7 % 996 000
1970 39 640 4 % 823 521 83.1 % 117 929 11.9 % 9 910 1 % 991 000
1975 31 987 2.9 % 860 340 78 % 195 231 17.7 % 15 442 1.4 % 1 103 000
1980 33 150 2.6 % 870 825 68.3 % 351 900 27.6 % 19 125 1.5 % 1 275 000
1985 61 152 4.2 % 847 392 58.2 % 513 968 35.3 % 33 488 2.3 % 1 456 000
1990 64 470 4.2 % 795 130 51.8 % 626 280 40.8 % 47 585 3.1 % 1 535 000
1995 85 332 5.2 % 620 298 37.8 % 802 449 48.9 % 129 639 7.9 % 1 641 000
2000 102 070 5.9 % 444 610 25.7 % 968 800 56 % 214 520 12.4 % 1 730 000
2005 96 619 5.3 % 364 600 20 % 1 110 207 60.9 % 249 751 13.7 % 1 823 000
2010 109 782 5.7 % 310 086 16.1 % 1 194 120 62 % 312 012 16.2 % 1 926 000