Jemen - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Jemen v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Jemen: 56.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 7 704 260)

V roku 2010 bolo v štáte Jemen: 16.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 288 260)

V roku 2010 bolo v štáte Jemen: 23.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 3 154 820).

V roku 2010 bolo v štáte Jemen: 2.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 379 120).

Viac informácií o štáte Jemen nájdete v digitálnej encyklopédii.

Jemen - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Jemen

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Jemen

Jemen - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 481 533 99.7 % 7 467 0.3 % 0 0 % 0 0 % 2 489 000
1955 2 619 480 99.6 % 10 520 0.4 % 0 0 % 0 0 % 2 630 000
1960 2 795 128 99.4 % 16 872 0.6 % 0 0 % 0 0 % 2 812 000
1965 3 027 505 99.1 % 27 495 0.9 % 0 0 % 0 0 % 3 055 000
1970 3 220 184 98.9 % 35 816 1.1 % 0 0 % 0 0 % 3 256 000
1975 3 448 120 98.8 % 17 450 0.5 % 17 450 0.5 % 3 490 0.1 % 3 490 000
1980 3 936 695 95.9 % 143 675 3.5 % 20 525 0.5 % 4 105 0.1 % 4 105 000
1985 4 446 000 91.2 % 287 625 5.9 % 126 750 2.6 % 19 500 0.4 % 4 875 000
1990 4 942 992 84.8 % 512 952 8.8 % 320 595 5.5 % 52 461 0.9 % 5 829 000
1995 5 972 134 78.2 % 931 714 12.2 % 633 871 8.3 % 99 281 1.3 % 7 637 000
2000 6 580 229 70.9 % 1 345 745 14.5 % 1 197 249 12.9 % 167 058 1.8 % 9 281 000
2005 7 279 397 64.7 % 1 642 646 14.6 % 2 070 184 18.4 % 258 773 2.3 % 11 251 000
2010 7 704 260 56.9 % 2 288 260 16.9 % 3 154 820 23.3 % 379 120 2.8 % 13 540 000