Kanada - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Kanada v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Kanada: 0.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 198 044)

V roku 2010 bolo v štáte Kanada: 5.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 471 184)

V roku 2010 bolo v štáte Kanada: 58.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 16 663 988).

V roku 2010 bolo v štáte Kanada: 35.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 9 958 784).

Kanada - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Kanada

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Kanada

Kanada - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 193 200 2 % 4 820 340 49.9 % 3 815 700 39.5 % 830 760 8.6 % 9 660 000
1955 181 628 1.7 % 4 989 428 46.7 % 4 348 388 40.7 % 1 164 556 10.9 % 10 684 000
1960 166 614 1.4 % 5 105 529 42.9 % 5 022 222 42.2 % 1 618 536 13.6 % 11 901 000
1965 170 430 1.3 % 4 981 800 38 % 5 951 940 45.4 % 2 005 830 15.3 % 13 110 000
1970 166 969 1.1 % 4 857 280 32 % 8 120 765 53.5 % 2 049 165 13.5 % 15 179 000
1975 239 190 1.4 % 4 151 655 24.3 % 10 114 320 59.2 % 2 579 835 15.1 % 17 085 000
1980 303 072 1.6 % 3 617 922 19.1 % 11 895 576 62.8 % 3 125 430 16.5 % 18 942 000
1985 203 380 1 % 3 396 446 16.7 % 12 995 982 63.9 % 3 742 192 18.4 % 20 338 000
1990 175 744 0.8 % 2 965 680 13.5 % 14 257 232 64.9 % 4 569 344 20.8 % 21 968 000
1995 209 970 0.9 % 2 659 620 11.4 % 14 814 550 63.5 % 5 645 860 24.2 % 23 330 000
2000 223 470 0.9 % 2 309 190 9.3 % 15 891 200 64 % 6 406 140 25.8 % 24 830 000
2005 212 704 0.8 % 1 595 280 6 % 14 197 992 53.4 % 10 582 024 39.8 % 26 588 000
2010 198 044 0.7 % 1 471 184 5.2 % 16 663 988 58.9 % 9 958 784 35.2 % 28 292 000