Kolumbia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Kolumbia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Kolumbia: 40.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 4 849 513)

V roku 2010 bolo v štáte Kolumbia: 37.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 4 410 804)

V roku 2010 bolo v štáte Kolumbia: 17.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 122 403).

V roku 2010 bolo v štáte Kolumbia: 4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 474 280).

Viac informácií o štáte Kolumbia nájdete v digitálnej encyklopédii.

Kolumbia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Kolumbia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Kolumbia

Kolumbia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 898 822 40.2 % 3 677 610 51 % 576 880 8 % 57 688 0.8 % 7 211 000
1950 406 560 84 % 60 016 12.4 % 16 940 3.5 % 484 0.1 % 484 000
1950 1 251 150 87.8 % 119 700 8.4 % 47 025 3.3 % 7 125 0.5 % 1 425 000
1955 2 914 527 36.3 % 4 279 457 53.3 % 770 784 9.6 % 72 261 0.9 % 8 029 000
1955 430 110 81 % 78 057 14.7 % 21 771 4.1 % 1 062 0.2 % 531 000
1955 1 466 003 86.9 % 151 830 9 % 59 045 3.5 % 10 122 0.6 % 1 687 000
1960 1 716 282 85.9 % 189 810 9.5 % 77 922 3.9 % 13 986 0.7 % 1 998 000
1960 2 869 801 31.7 % 5 042 521 55.7 % 1 022 989 11.3 % 108 636 1.2 % 9 053 000
1960 459 228 78.1 % 99 960 17 % 27 636 4.7 % 1 176 0.2 % 588 000
1965 2 000 614 84.7 % 238 562 10.1 % 101 566 4.3 % 21 258 0.9 % 2 362 000
1965 2 891 603 27.7 % 5 939 791 56.9 % 1 430 143 13.7 % 167 024 1.6 % 10 439 000
1965 473 102 71.9 % 135 548 20.6 % 46 060 7 % 3 290 0.5 % 658 000
1970 2 421 266 82.3 % 323 620 11 % 170 636 5.8 % 29 420 1 % 2 942 000
1970 2 864 628 23.4 % 6 916 730 56.5 % 2 191 318 17.9 % 269 324 2.2 % 12 242 000
1970 484 250 65 % 183 270 24.6 % 71 520 9.6 % 5 960 0.8 % 745 000
1975 2 864 070 78.9 % 384 780 10.6 % 333 960 9.2 % 50 820 1.4 % 3 630 000
1975 2 887 365 20.1 % 7 929 480 55.2 % 3 145 935 21.9 % 402 220 2.8 % 14 365 000
1975 467 748 54.9 % 217 260 25.5 % 152 508 17.9 % 13 632 1.6 % 852 000
1980 3 423 679 74.9 % 521 094 11.4 % 553 091 12.1 % 73 136 1.6 % 4 571 000
1980 472 342 48.1 % 231 752 23.6 % 254 338 25.9 % 23 568 2.4 % 982 000
1980 2 835 840 16.8 % 8 997 040 53.3 % 4 287 520 25.4 % 759 600 4.5 % 16 880 000
1985 4 036 328 71.2 % 753 977 13.3 % 776 653 13.7 % 102 042 1.8 % 5 669 000
1985 2 657 475 13.5 % 10 078 720 51.2 % 5 748 020 29.2 % 1 220 470 6.2 % 19 685 000
1985 482 580 42 % 242 439 21.1 % 394 107 34.3 % 29 874 2.6 % 1 149 000
1990 536 256 39.9 % 231 168 17.2 % 541 632 40.3 % 34 944 2.6 % 1 344 000
1990 4 564 224 67.2 % 1 018 800 15 % 1 100 304 16.2 % 108 672 1.6 % 6 792 000
1990 2 661 792 11.9 % 10 669 536 47.7 % 7 202 496 32.2 % 1 834 176 8.2 % 22 368 000
1995 2 956 824 11.7 % 10 740 600 42.5 % 9 173 736 36.3 % 2 400 840 9.5 % 25 272 000
1995 4 643 074 57.8 % 1 863 656 23.2 % 1 277 247 15.9 % 240 990 3 % 8 033 000
1995 544 620 34.8 % 316 130 20.2 % 663 560 42.4 % 42 255 2.7 % 1 565 000
2000 2 718 240 9.6 % 12 175 450 43 % 10 703 070 37.8 % 2 718 240 9.6 % 28 315 000
2000 554 774 30.2 % 453 739 24.7 % 786 236 42.8 % 40 414 2.2 % 1 837 000
2000 4 670 064 49.2 % 2 914 044 30.7 % 1 537 704 16.2 % 370 188 3.9 % 9 492 000
2005 2 328 410 7.4 % 14 568 295 46.3 % 12 082 560 38.4 % 2 422 805 7.7 % 31 465 000
2005 574 736 27.2 % 576 849 27.3 % 923 381 43.7 % 38 034 1.8 % 2 113 000
2005 4 718 085 44.7 % 3 599 255 34.1 % 1 815 460 17.2 % 422 200 4 % 10 555 000
2010 1 742 650 5 % 14 638 260 42 % 15 474 732 44.4 % 2 962 505 8.5 % 34 853 000
2010 613 525 25.3 % 662 025 27.3 % 1 113 075 45.9 % 33 950 1.4 % 2 425 000
2010 4 849 513 40.9 % 4 410 804 37.2 % 2 122 403 17.9 % 474 280 4 % 11 857 000