Malajzia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Malajzia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Malajzia: 8.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 648 235)

V roku 2010 bolo v štáte Malajzia: 15.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 947 432)

V roku 2010 bolo v štáte Malajzia: 61.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 11 906 074).

V roku 2010 bolo v štáte Malajzia: 14.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 889 259).

Malajzia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Malajzia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Malajzia

Malajzia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 167 800 60 % 1 192 290 33 % 202 328 5.6 % 46 969 1.3 % 3 613 000
1955 2 242 044 55.8 % 1 422 372 35.4 % 297 332 7.4 % 56 252 1.4 % 4 018 000
1960 2 226 500 50 % 1 709 952 38.4 % 445 300 10 % 66 795 1.5 % 4 453 000
1965 2 255 274 44.1 % 2 106 968 41.2 % 669 934 13.1 % 76 710 1.5 % 5 114 000
1970 2 194 745 36.5 % 2 555 525 42.5 % 1 154 496 19.2 % 102 221 1.7 % 6 013 000
1975 2 292 331 32.3 % 2 931 061 41.3 % 1 731 668 24.4 % 134 843 1.9 % 7 097 000
1980 2 296 800 27.5 % 3 173 760 38 % 2 614 176 31.3 % 267 264 3.2 % 8 352 000
1985 2 057 182 21.4 % 3 162 677 32.9 % 3 777 909 39.3 % 615 232 6.4 % 9 613 000
1990 1 733 490 15.3 % 4 362 050 38.5 % 4 362 050 38.5 % 861 080 7.6 % 11 330 000
1995 1 752 050 13.4 % 3 451 800 26.4 % 6 707 475 51.3 % 1 163 675 8.9 % 13 075 000
2000 1 782 612 11.7 % 3 412 864 22.4 % 8 532 160 56 % 1 523 600 10 % 15 236 000
2005 1 679 230 9.8 % 3 101 435 18.1 % 10 143 920 59.2 % 2 193 280 12.8 % 17 135 000
2010 1 648 235 8.5 % 2 947 432 15.2 % 11 906 074 61.4 % 2 889 259 14.9 % 19 391 000