Malawi - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Malawi v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Malawi: 18.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 387 184)

V roku 2010 bolo v štáte Malawi: 65.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 5 050 576)

V roku 2010 bolo v štáte Malawi: 15.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 218 576).

V roku 2010 bolo v štáte Malawi: 0.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 15 328).

Viac informácií o štáte Malawi nájdete v digitálnej encyklopédii.

Malawi - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Malawi

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Malawi

Malawi - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 028 205 65.7 % 533 665 34.1 % 4 695 0.3 % 0 0 % 1 565 000
1955 1 104 443 64.1 % 611 665 35.5 % 6 892 0.4 % 0 0 % 1 723 000
1960 1 201 959 62.7 % 703 539 36.7 % 9 585 0.5 % 0 0 % 1 917 000
1965 1 319 472 61.2 % 817 124 37.9 % 17 248 0.8 % 0 0 % 2 156 000
1970 1 219 966 50.6 % 1 140 403 47.3 % 48 220 2 % 4 822 0.2 % 2 411 000
1975 1 347 529 48.7 % 1 328 160 48 % 88 544 3.2 % 5 534 0.2 % 2 767 000
1980 1 607 265 49.5 % 1 496 867 46.1 % 136 374 4.2 % 9 741 0.3 % 3 247 000
1985 1 879 020 49.5 % 1 719 588 45.3 % 186 004 4.9 % 11 388 0.3 % 3 796 000
1990 2 254 668 44.7 % 2 486 692 49.3 % 282 464 5.6 % 20 176 0.4 % 5 044 000
1995 2 347 657 41.9 % 2 863 133 51.1 % 369 798 6.6 % 22 412 0.4 % 5 603 000
2000 2 193 384 35.4 % 3 444 976 55.6 % 539 052 8.7 % 18 588 0.3 % 6 196 000
2005 1 641 244 24.2 % 4 204 840 62 % 922 352 13.6 % 20 346 0.3 % 6 782 000
2010 1 387 184 18.1 % 5 050 576 65.9 % 1 218 576 15.9 % 15 328 0.2 % 7 664 000