Malta - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Malta v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Malta: 4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 13 720)

V roku 2010 bolo v štáte Malta: 23.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 81 291)

V roku 2010 bolo v štáte Malta: 61.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 211 288).

V roku 2010 bolo v štáte Malta: 10.7% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 36 701).

Viac informácií o štáte Malta nájdete v digitálnej encyklopédii.

Malta - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Malta

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Malta

Malta - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 99 586 49.3 % 71 912 35.6 % 23 230 11.5 % 7 474 3.7 % 202 000
1955 79 365 40.7 % 81 900 42 % 27 495 14.1 % 6 435 3.3 % 195 000
1960 63 000 31.5 % 98 000 49 % 33 200 16.6 % 5 800 2.9 % 200 000
1965 49 894 24.7 % 104 838 51.9 % 40 804 20.2 % 6 464 3.2 % 202 000
1970 53 946 24.3 % 105 228 47.4 % 53 502 24.1 % 9 102 4.1 % 222 000
1975 53 357 23.3 % 95 722 41.8 % 68 700 30 % 10 992 4.8 % 229 000
1980 25 935 10.5 % 125 229 50.7 % 83 486 33.8 % 12 597 5.1 % 247 000
1985 23 229 8.9 % 118 755 45.5 % 103 356 39.6 % 15 660 6 % 261 000
1990 20 276 7.4 % 109 874 40.1 % 125 766 45.9 % 18 084 6.6 % 274 000
1995 34 810 11.8 % 88 795 30.1 % 146 910 49.8 % 24 190 8.2 % 295 000
2000 26 605 8.5 % 89 518 28.6 % 167 768 53.6 % 29 109 9.3 % 313 000
2005 9 870 3 % 96 068 29.2 % 191 807 58.3 % 31 255 9.5 % 329 000
2010 13 720 4 % 81 291 23.7 % 211 288 61.6 % 36 701 10.7 % 343 000