Pakistan - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Pakistan v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Pakistan: 38% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 42 750 000)

V roku 2010 bolo v štáte Pakistan: 21.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 24 525 000)

V roku 2010 bolo v štáte Pakistan: 34.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 38 925 000).

V roku 2010 bolo v štáte Pakistan: 5.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 6 187 500).

Viac informácií o štáte Pakistan nájdete v digitálnej encyklopédii.

Pakistan - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Pakistan

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Pakistan

Pakistan - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 19 580 512 85.4 % 1 582 032 6.9 % 1 627 888 7.1 % 137 568 0.6 % 22 928 000
1955 21 223 302 84.9 % 1 824 854 7.3 % 1 774 858 7.1 % 149 988 0.6 % 24 998 000
1960 22 680 611 82.9 % 2 243 438 8.2 % 2 188 720 8 % 218 872 0.8 % 27 359 000
1965 24 473 340 81 % 2 809 902 9.3 % 2 598 404 8.6 % 332 354 1.1 % 30 214 000
1970 27 394 400 80 % 2 979 141 8.7 % 3 390 057 9.9 % 479 402 1.4 % 34 243 000
1975 30 020 130 76.5 % 4 081 168 10.4 % 4 512 830 11.5 % 588 630 1.5 % 39 242 000
1980 33 706 938 74.3 % 4 536 600 10 % 6 351 240 14 % 771 222 1.7 % 45 366 000
1985 37 908 702 70.2 % 6 318 117 11.7 % 8 694 161 16.1 % 1 080 020 2 % 54 001 000
1990 41 679 520 66.2 % 7 555 200 12 % 12 214 240 19.4 % 1 511 040 2.4 % 62 960 000
1995 45 078 650 63.5 % 8 447 810 11.9 % 14 056 020 19.8 % 3 407 520 4.8 % 70 990 000
2000 50 425 326 60.2 % 9 548 982 11.4 % 17 757 756 21.2 % 5 947 173 7.1 % 83 763 000
2005 43 865 100 45 % 17 935 952 18.4 % 30 705 570 31.5 % 4 971 378 5.1 % 97 478 000
2010 42 750 000 38 % 24 525 000 21.8 % 38 925 000 34.6 % 6 187 500 5.5 % 112 500 000