Senegal - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Senegal v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Senegal: 23.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 814 670)

V roku 2010 bolo v štáte Senegal: 57.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 4 482 390)

V roku 2010 bolo v štáte Senegal: 14.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 155 495).

V roku 2010 bolo v štáte Senegal: 3.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 302 445).

Senegal - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Senegal

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Senegal

Senegal - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 967 414 60.2 % 617 088 38.4 % 20 891 1.3 % 1 607 0.1 % 1 607 000
1955 1 063 854 59.7 % 687 852 38.6 % 28 512 1.6 % 3 564 0.2 % 1 782 000
1960 1 164 828 58.8 % 772 590 39 % 39 620 2 % 3 962 0.2 % 1 981 000
1965 1 274 775 57.5 % 875 715 39.5 % 59 859 2.7 % 8 868 0.4 % 2 217 000
1970 1 386 645 54.7 % 1 031 745 40.7 % 101 400 4 % 15 210 0.6 % 2 535 000
1975 1 504 581 51.9 % 1 220 479 42.1 % 150 748 5.2 % 23 192 0.8 % 2 899 000
1980 1 588 385 49.1 % 1 400 755 43.3 % 207 040 6.4 % 38 820 1.2 % 3 235 000
1985 1 705 242 46.2 % 1 646 186 44.6 % 287 898 7.8 % 51 674 1.4 % 3 691 000
1990 1 809 648 42.6 % 1 979 568 46.6 % 390 816 9.2 % 72 216 1.7 % 4 248 000
1995 1 877 083 38.3 % 2 406 391 49.1 % 519 506 10.6 % 98 020 2 % 4 901 000
2000 1 916 200 33.5 % 3 003 000 52.5 % 680 680 11.9 % 120 120 2.1 % 5 720 000
2005 1 920 317 28.7 % 3 700 123 55.3 % 889 903 13.3 % 187 348 2.8 % 6 691 000
2010 1 814 670 23.4 % 4 482 390 57.8 % 1 155 495 14.9 % 302 445 3.9 % 7 755 000