Singapur - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Singapur v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Singapur: 8.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 317 504)

V roku 2010 bolo v štáte Singapur: 27.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 053 184)

V roku 2010 bolo v štáte Singapur: 46.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 792 736).

V roku 2010 bolo v štáte Singapur: 18.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 708 576).

Singapur - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Singapur

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Singapur

Singapur - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 372 099 61.1 % 140 070 23 % 91 350 15 % 6 090 1 % 609 000
1955 429 726 56.1 % 192 266 25.1 % 135 582 17.7 % 8 426 1.1 % 766 000
1960 458 432 49.4 % 252 416 27.2 % 202 304 21.8 % 13 920 1.5 % 928 000
1965 455 370 43 % 299 697 28.3 % 282 753 26.7 % 21 180 2 % 1 059 000
1970 435 953 34.3 % 376 216 29.6 % 434 682 34.2 % 24 149 1.9 % 1 271 000
1975 493 128 32.4 % 550 964 36.2 % 436 814 28.7 % 41 094 2.7 % 1 522 000
1980 525 076 29.8 % 678 370 38.5 % 500 408 28.4 % 56 384 3.2 % 1 762 000
1985 400 140 19.5 % 925 452 45.1 % 654 588 31.9 % 69 768 3.4 % 2 052 000
1990 241 536 10.2 % 1 176 896 49.7 % 869 056 36.7 % 78 144 3.3 % 2 368 000
1995 256 500 9.5 % 1 169 100 43.3 % 1 042 200 38.6 % 229 500 8.5 % 2 700 000
2000 285 831 9.1 % 1 162 170 37 % 1 268 964 40.4 % 424 035 13.5 % 3 141 000
2005 295 970 8.5 % 1 239 592 35.6 % 1 347 534 38.7 % 598 904 17.2 % 3 482 000
2010 317 504 8.2 % 1 053 184 27.2 % 1 792 736 46.3 % 708 576 18.3 % 3 872 000