Thajsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Thajsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Thajsko: 11.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 6 073 704)

V roku 2010 bolo v štáte Thajsko: 48% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 24 917 760)

V roku 2010 bolo v štáte Thajsko: 27.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 14 483 448).

V roku 2010 bolo v štáte Thajsko: 12.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 6 385 176).

Thajsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Thajsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Thajsko

Thajsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 5 644 429 49.7 % 4 974 366 43.8 % 681 420 6 % 56 785 0.5 % 11 357 000
1955 5 623 688 43.1 % 6 497 904 49.8 % 848 120 6.5 % 65 240 0.5 % 13 048 000
1960 5 504 484 37.2 % 8 153 147 55.1 % 1 035 790 7 % 103 579 0.7 % 14 797 000
1965 5 083 299 29.9 % 10 625 625 62.5 % 1 156 068 6.8 % 136 008 0.8 % 17 001 000
1970 4 974 024 24.9 % 13 423 872 67.2 % 1 378 344 6.9 % 199 760 1 % 19 976 000
1975 4 608 435 19.5 % 16 330 403 69.1 % 2 245 135 9.5 % 472 660 2 % 23 633 000
1980 3 984 378 14.2 % 19 753 536 70.4 % 3 451 257 12.3 % 869 829 3.1 % 28 059 000
1985 4 139 057 12.7 % 22 683 336 69.6 % 3 845 738 11.8 % 1 890 278 5.8 % 32 591 000
1990 4 317 520 11.6 % 25 495 700 68.5 % 5 620 220 15.1 % 1 786 560 4.8 % 37 220 000
1995 5 057 679 12.1 % 26 793 159 64.1 % 7 649 217 18.3 % 2 298 945 5.5 % 41 799 000
2000 5 849 600 12.8 % 26 277 500 57.5 % 10 922 300 23.9 % 2 604 900 5.7 % 45 700 000
2005 6 313 131 12.9 % 25 839 792 52.8 % 12 479 445 25.5 % 4 306 632 8.8 % 48 939 000
2010 6 073 704 11.7 % 24 917 760 48 % 14 483 448 27.9 % 6 385 176 12.3 % 51 912 000