Marketing: Druhy reklamy, životný cyklus produktu a egyptská reklama na McDonald´s

0 / 5 (hlasy: 0)
  885
Základné druhy reklamy - informačná, presvedčovacia, pripomienková, životný cyklus produktu, fázy - zavedenie, rast, zralosť, pokles, ukážky reklám