Vzdelávacie videá online - Marketing

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Marketing

nájdené vzdelávacie videá: 35   Popularita | Názov

vzdelavacie video

PPC reklama na Google, príklady reklám v spojení s osobnosťou (dovolenka v Chorvátsku, počítače, televízia)

vzdelavacie video

Nakupovanie vo výlohe, Kate Spade Saturday

vzdelavacie video

Obhajovacia reklama (reklama proti AIDS), reklama s osobnosťou (Jaromír Jágr), porovnávacia reklama (reklama na Pepsi)

vzdelavacie video

Výhody mobilného marketingu, nástroje, Cell broadcasting, štatistiky

vzdelavacie video

Interný marketing, Google, Larry Page, Sergey Brin

vzdelavacie video

Toto úvodné video má za cieľ pobaviť a súčasne ukázať, ako môžu vyučujúci zabíjať motiváciu študentov k štúdiu

vzdelavacie video

Prečo sa nemá učiť definícia, Philip Kotler, Henry Assaela, Jay Conrad Levinson, kampaň Nemyslíš, zaplatíš

vzdelavacie video

Podstata komunikácie, prenos zdelenia, Norbert Wiener, Claud Shannon, Alexander Graham Bell, schéma komunikácie

vzdelavacie video

Norbert Wiener, spätná väzba (korisť a dravec, oči človeka, zameriavací systém, Facebook)

vzdelavacie video

Palo Alto, tvrdenie "nejde nekomunikovať", Logo Google, Robert Maudsley

vzdelavacie video

Komunikačný proces, schéma komunikácie (kódovanie, prenos, dekódovanie), reklama od spoločnosti Nike

vzdelavacie video

Podstata Guerilla marketingu, vznik názvu Guerilla, trocha histórie, príklad

vzdelavacie video

Ukážky Guerilla marketingu - Nike, McDonald, Volkswagen, Coca-cola a ešte raz Volkswagen

vzdelavacie video

Presadzovanie myšlienky pomocou guerilla marketingu, bábika Barbie, panáčik J.I.Joe, skupina ARK, organizácie BLO (Barbie Liberation Organization)

vzdelavacie video

Transakčný marketing, základná charakteristika, výrobná, výrobkový a predajný transakčný marketing

vzdelavacie video

Marketingová koncepcia, zákaznícka segmentácia, porovnanie transakčného marketingu a marketingové koncepcie, Kedy hovoriť o marketingu

vzdelavacie video

Vzťahový marketing, Customer relationship management (CRM, riadenie vzťahu so zákazníkmi), vysoké školy a CRM

vzdelavacie video

Princíp deravého vedra, úspešné CRM, verní zákazníci, neverní zákazníci

vzdelavacie video

Holistický marketing, Holizmus, celok nie je len súhrn jednotlivých častí, štruktúra systému, Edeka a supermarket pre dôchodcov

vzdelavacie video

Definícia product placementu, znaky product placementu, ukážka E.T. Mimozemšťan