Vzdelávacie videá online - Dejepis

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Dejepis

nájdené vzdelávacie videá: 8   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Čo sa zmenilo po bitke pri Moháči ? Ako sa prejavil turecký vplyv ? Aká bola protiturecká obrana ? Prečo sa búrila šľachta ? Čo pre nás znamenala bitka pri Viedni ? Kedy bol podpísaný satmársky mier ? Pokrýva učivo: “Na hranici s Osmanskou ríšou”

vzdelavacie video

Nástup komunizmu v ČSR Organizoval: NTE https://nationofte.sk

» Mária Terézia

 | jazyk

Dejepis

vzdelavacie video

Kto bola Mária Terézia ? Aká bola jej vláda ? Ktoré kľúčové reformy prijala ?

vzdelavacie video

Kedy sa stala Bratislava hlavným mestom Uhorska a prečo ? Aké úlohy Bratislava plnila ? Kedy nastal najväčší rozmach mesta ? Čo znamenalo pre Bratislavu byť korunovačným mestom ?

vzdelavacie video

Ako začala reformácia vo svete ? Ako prebiehala reformácia v Uhorsku ? Čo bola protireformácia ? Kto boli protestanti ? Čo je humanizmus a renesancia ?

vzdelavacie video

Aké boli pomery v Uhorsku na začiatku 16. Storočia ? Čo predchádzalo bitke pri Moháči ? Ako sa odohrala samotná bitka? Ako ovplyvnila bitka neskorší vývoj v krajine? Ako rozdelila krajinu okupácia Uhorska ? Pokrýva učivo: “Moháčska katastrofa”

vzdelavacie video

Čo znamená pojem osvietenstvo ? Čo je encyklopédia ? Ktoré významné osobnosti osvietenstva poznáme? Ako sa zmenilo vzdelávanie ľudí ? Ako prijali osvietenstvo panovníci ? Pokrýva učivo: “Vek rozumu – Osvietenstvo”

vzdelavacie video

Čo sa zmenilo v Európe v 17. storočí ? Ako sa zmenila výroba ? Čo sa zmenilo v poľnohospodárstve ? Aké nové prvky zaznamenal obchod ? Ako sa zmenila spoločnosť ? Aké nové členenie sa zaviedlo vo vede ? Pokrýva učivo : “Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov”