Vzdelávacie videá online - Informatika

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Informatika

nájdené vzdelávacie videá: 14   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Dijkstrov algoritmus a názorná ukážka jeho iterácií. Dijkstrov algoritmus slúži k nájdeniu najkratších ciest z jedného vrcholu do ostatných vrcholov grafu.

vzdelavacie video

Úvod do teórie grafov - prečo potrebujeme grafy

vzdelavacie video

Stručné vysvetlenie základných grafových pojmov, prevažne pomenovanie rôznych typov grafov

vzdelavacie video

Ako je možné grafy využiť.

vzdelavacie video

Ako reprezentovať grafy v pamäti, matica susedností a zoznam susedov

Teória grafov » Stromy

 | jazyk

Informatika

vzdelavacie video

Stromy sú jedným z najznámejších typov grafov. Ide o súvislé acyklické grafy. Vo videu nájdete zaujímavé vlastnosti stromov a ich použitie pri programovaní.

vzdelavacie video

Spôsoby reprezentácia stromov v počítačovej pamäti - zamerané na binárne stromy.

vzdelavacie video

Ako čo najrýchlejšie nájsť prvok v usporiadanom poli?

vzdelavacie video

Ukážka dijkstrovho algoritmu na reálnom príklade hľadania najkratšej cesty: popis implementácie a zhodnotenie rýchlosti.

vzdelavacie video

Praktická demonštrácia triediaceho algoritmu Insertion sort, popis implementácie a diskusia o zložitosti algoritmu.

vzdelavacie video

Algoritmus na nájdenie minimálnej kostry grafu.

vzdelavacie video

Algoritmus na nájdenie minimálnej kostry grafu.

vzdelavacie video

Alfa-beta orezávanie (angl. alpha-beta pruning) je algoritmus pre dvojicu hráčov. Je podobný ako Minimax, ale odrezáva vetvy (stavy), ktoré by nikdy nemohli nastať a vďaka tomu je prehľadávaný priestor menší.

vzdelavacie video

Floyd-Warshall algoritmus a jeho názorná ukážka. Zobrazené sú postupne iterácie algoritmu. Floyd Warshall algoritmus dokáže nájsť najkratšiu cestu medzi všetkými vrcholmi. Taktiež dokáže nájsť cykly záporných dĺžok.