GapMinder


Aplikácia na prehľadné znázornenie trendov vo svetovej ekonomike a populácií od historických údajov po súčasnosť.

5,0 / 5 (hlasy: 7)

O webe

Aplikácia využíva voľne dostupné zdroje informácií o jednotlivých štátoch, ktoré je možné prehľadne porovnávať a na ich základe predpovedať zmeny v budúcnosti. Ide najmä o:

  • ekonomické dáta (bohatstvo krajín, finančná príjmy obyvateľstva)
  • obyvateľstvo (populácia, pôrodnosť, úmrtnosť ...)
  • vzdelanie (ukončené vzdelanie, porovnanie podľa pohlavia, veku ...)
  • zdravie (početnosť chorôb)
  • využívanie energie
  • ...

 

602 23

Diskusia

Napísať komentár
Zaradenie

Vzdelávanie - reklama