farba mystická červená (Mystic red) [#ff5500]

Slovenský názov farbymystická červená
Anglický názov farbyMystic red
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#ff5500
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(255, 85, 0)
RGB (percentuálne)100%, 33%, 0%
CMYK kód farby0, 170, 255, 0
CMYK (percentuálne)0%, 67%, 100%, 0%,
HSL kód farby20°, 100%, 50%
HSV kód farby20°, 100%, 100%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: mystická červená Mystic red. Ako vyzerá mystická červená farba?

RGB kód farby je: #ff5500 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 100% červenej, 33.3% zelenej a 0% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 100% žltej zložky a 0% čiernej zložky.

RGB zložky farby #ff5500

Červená
(R)
100 %
Zelená
(G)
33 %
Modrá
(B)
0 %

CMYK zložky farby (0, 170, 255, 0)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
66.7 %
Žltá (Yellow)
(Y)
100 %
Čierna (Black)
(K)
0 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#00aaff
inverzná farba
#005500 inverzná červená zložka
#ffaa00 inverzná zelená zložka
#ff55ff inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba mystická červená pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe mystická červená

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)