Kedy má meniny Ľudomila ?

Ľudomila má meniny: 16. september

Alternatívne mená: Ľuda

Ako sa skloňuje meno Ľudomila

Skloňovanie slova Ľudomila

Krstné meno Ľudomila - popularita

meniny - Ľudomila

slovenské mená na písmeno L