získ. a spracov. zemských zdrojov-ekonomika zemských zdrojov - študijný odbor

Kód študijného odboru: 2118V01

Počet absolventov 1. a 2. stupňa spolu: 0

Počet absolventov 3. stupňa spolu: 56

Absolventi študijného odboru získ. a spracov. zemských zdrojov-ekonomika zemských zdrojov v priebehu posledných rokov

Absolventi študijného odboru v priebehu posledných rokov.

Absolventi študijného odboru získ. a spracov. zemských zdrojov-ekonomika zemských zdrojov - muži, ženy, denné a externé štúdium

Porovnanie počtu absolventov študijného odboru podľa stupňa, formy štúdia (denné, dištančné) a pohlavia.

Prvý a druhý stupeň štúdia

žiadni absolventi v tomto štúdiu

Tretí stupeň štúdia