Vysoké školy na Slovensku

V tejto časti nájdete informácie o slovenských vysokých školách a štatistiky o absolventov, vysokých školách a ich študijných programoch (univerzity, vysoké školy a akadémie), fakultách, študijných odboroch, študentoch, záujemcoch o štúdium a mnoho ďalšieho.

Prejísť na: zoznam vysokých škôl | zoznam fakúlt | študijné odbory a absolventi | rebríčky vysokých škôl

Na Slovensku je niekoľko vysokých škôl troch typov: verejné, štátne a súkromné. Sú tri stupne vysokoškolského vzdelania, niektoré študijné odbory majú prvé dva stupne spojené. Prvý stupeň je najčastejšie bakalársky, druhý stupeň inžiniersky, magisterský alebo doktorský a tretí (najvyšší) stupeň vysokoškolského vzdelania sa nazýva doktorandský stupeň.

Sekcia vysoké školy na Slovensku je ešte len v príprave a niektoré časti nemusia byť plne funkčné.

Absolventi vysokých škôl na Slovensku

Tabuľka absolventov slovenských vysokých škôl (spolu) za obdobie posledných rokov (2009-2015): denná aj externá forma štúdia podľa pohlavia a vysokoškolského stupňa vzdelania.

Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium spolu

muži ženy muži ženy
1. a 2. stupeň 158 809 241 226 58 319 141 191 599 545
3. stupeň 5 313 5 600 4 126 3 554 18 593
Spolu 164 122 246 826 62 445 144 745 618 138

1. a 2. stupeň

3. stupeň

Obľúbenosť študijných odborov (počet absolventov)

Počet absolventov jednotlivých kategórií študijných odborov. Detailný prehľad študijných odborov a absolventov


Skupina odborov
1. a 2. stupeň 3. stupeň
spolu muži ženy spolu muži ženy podiel v %
Prírodné vedy 26 126 9 267 16 859 2 984 1 234 1 750 4,7
Technické vedy a náuky I 70 749 54 888 15 861 3 155 2 298 857 11,9
Technické vedy a náuky II 34 454 21 011 13 443 1 590 1 047 543 5,8
Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 18 641 7 771 10 870 936 459 477 3,2
Zdravotníctvo 49 498 8 018 41 480 1 960 752 1 208 8,3
Spoločenské vedy, náuky a služby I 180 810 59 460 121 350 4 159 2 185 1 974 29,8
Spoločenské vedy, náuky a služby II 187 335 40 305 147 030 3 567 1 227 2 340 30,7
Vedy a náuky o kultúre a umení 13 847 4 575 9 272 997 463 534 2,4
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 18 282 11 914 6 368 374 242 132 3,0
1 760 562 1 198 247 105 142 0,3
Spolu 601 502 217 771 383 731 19 969 10 012 9 957

Absolventi slovenských vysokých škôl - 1. a 2. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 43 097 17 638 25 459 27 301 7 356 19 945 70 398
2010 44 583 17 922 26 661 26 509 7 147 19 362 71 092
2011 43 336 17 614 25 722 26 642 7 464 19 178 69 978
2012 43 142 17 200 25 942 24 201 6 863 17 338 67 343
2013 41 484 16 802 24 682 23 689 6 773 16 916 65 173
2014 40 853 16 143 24 710 20 255 6 205 14 050 61 108
2015 39 207 15 445 23 762 16 968 5 357 11 611 56 175
2016 37 407 14 337 23 070 14 331 4 608 9 723 51 738
2017 34 504 13 242 21 262 11 749 3 870 7 879 46 253
2018 32 422 12 466 19 956 7 865 2 676 5 189 40 287
Spolu 400 035 158 809 241 226 199 510 58 319 141 191 599 545

Absolventi slovenských vysokých škôl - 3. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 895 465 430 892 473 419 1 937
2010 1 084 552 532 1 592 835 757 2 878
2011 954 460 494 654 334 320 1 672
2012 1 371 682 689 719 400 319 2 181
2013 1 311 607 704 693 377 316 2 119
2014 1 270 614 656 808 451 357 2 182
2015 1 166 556 610 654 366 288 1 914
2016 1 070 493 577 589 302 287 1 771
2017 942 467 475 609 324 285 1 660
2018 850 417 433 470 264 206 1 407
Spolu 10 913 5 313 5 600 7 680 4 126 3 554 19 721

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Informácie o vysokých školách (počte absolventov, študentov, učiteľov atď...) v tejto sekcii pochádzajú z ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ)