Vysoké školy na Slovensku

V tejto časti nájdete informácie o slovenských vysokých školách a štatistiky o absolventov, vysokých školách a ich študijných programoch (univerzity, vysoké školy a akadémie), fakultách, študijných odboroch, študentoch, záujemcoch o štúdium a mnoho ďalšieho.

Prejísť na: zoznam vysokých škôl | zoznam fakúlt | študijné odbory a absolventi | rebríčky vysokých škôl

Na Slovensku je niekoľko vysokých škôl troch typov: verejné, štátne a súkromné. Sú tri stupne vysokoškolského vzdelania, niektoré študijné odbory majú prvé dva stupne spojené. Prvý stupeň je najčastejšie bakalársky, druhý stupeň inžiniersky, magisterský alebo doktorský a tretí (najvyšší) stupeň vysokoškolského vzdelania sa nazýva doktorandský stupeň.

Sekcia vysoké školy na Slovensku je ešte len v príprave a niektoré časti nemusia byť plne funkčné.

Absolventi vysokých škôl na Slovensku

Tabuľka absolventov slovenských vysokých škôl (spolu) za obdobie posledných rokov (2009-2015): denná aj externá forma štúdia podľa pohlavia a vysokoškolského stupňa vzdelania.

Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium spolu

muži ženy muži ženy
1. a 2. stupeň 146 343 221 270 55 643 136 002 559 258
3. stupeň 4 896 5 167 3 862 3 348 17 273
Spolu 151 239 226 437 59 505 139 350 576 531

1. a 2. stupeň

3. stupeň

Obľúbenosť študijných odborov (počet absolventov)

Počet absolventov jednotlivých kategórií študijných odborov. Detailný prehľad študijných odborov a absolventov


Skupina odborov
1. a 2. stupeň 3. stupeň
spolu muži ženy spolu muži ženy podiel v %
Prírodné vedy 24 376 8 713 15 663 2 737 1 129 1 608 4,7
Technické vedy a náuky I 65 399 50 680 14 719 2 953 2 141 812 11,8
Technické vedy a náuky II 32 095 19 600 12 495 1 501 989 512 5,8
Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 17 184 7 169 10 015 882 435 447 3,1
Zdravotníctvo 45 505 7 172 38 333 1 802 692 1 110 8,2
Spoločenské vedy, náuky a služby I 169 383 55 607 113 776 3 842 2 012 1 830 30,0
Spoločenské vedy, náuky a služby II 175 385 37 700 137 685 3 324 1 140 2 184 30,9
Vedy a náuky o kultúre a umení 12 785 4 213 8 572 934 429 505 2,4
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 17 146 11 132 6 014 339 224 115 3,0
Spolu 559 258 201 986 357 272 18 314 9 191 9 123

Absolventi slovenských vysokých škôl - 1. a 2. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 43 097 17 638 25 459 27 301 7 356 19 945 70 398
2010 44 583 17 922 26 661 26 509 7 147 19 362 71 092
2011 43 336 17 614 25 722 26 642 7 464 19 178 69 978
2012 43 142 17 200 25 942 24 201 6 863 17 338 67 343
2013 41 484 16 802 24 682 23 689 6 773 16 916 65 173
2014 40 853 16 143 24 710 20 255 6 205 14 050 61 108
2015 39 207 15 445 23 762 16 968 5 357 11 611 56 175
2016 37 407 14 337 23 070 14 331 4 608 9 723 51 738
2017 34 504 13 242 21 262 11 749 3 870 7 879 46 253
Spolu 367 613 146 343 221 270 191 645 55 643 136 002 559 258

Absolventi slovenských vysokých škôl - 3. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 895 465 430 892 473 419 1 937
2010 1 084 552 532 1 592 835 757 2 878
2011 954 460 494 654 334 320 1 672
2012 1 371 682 689 719 400 319 2 181
2013 1 311 607 704 693 377 316 2 119
2014 1 270 614 656 808 451 357 2 182
2015 1 166 556 610 654 366 288 1 914
2016 1 070 493 577 589 302 287 1 771
2017 942 467 475 609 324 285 1 660
Spolu 10 063 4 896 5 167 7 210 3 862 3 348 18 314

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Informácie o vysokých školách (počte absolventov, študentov, učiteľov atď...) v tejto sekcii pochádzajú z ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ)