uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a geografie - študijný odbor

Kód študijného odboru: 7828T05

Počet absolventov 1. a 2. stupňa spolu: 27

Počet absolventov 3. stupňa spolu: 0

Absolventi študijného odboru uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a geografie v priebehu posledných rokov

Absolventi študijného odboru v priebehu posledných rokov.

Absolventi študijného odboru uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a geografie - muži, ženy, denné a externé štúdium

Porovnanie počtu absolventov študijného odboru podľa stupňa, formy štúdia (denné, dištančné) a pohlavia.

Prvý a druhý stupeň štúdia

Tretí stupeň štúdia

žiadni absolventi v tomto štúdiu