Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave


Typ vysokej školy: súkromná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 2004
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.vsemvs.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 80 30 50 827 206 621 907
2010 112 39 73 606 160 446 718
2011 123 46 77 1382 362 1020 1505
2012 185 83 102 1291 323 968 1476
2013 205 86 119 1300 349 951 1505
2014 280 112 168 1466 386 1080 1746
2015 260 110 150 1171 374 797 1431
2016 238 93 145 842 269 573 1080
2017 183 77 106 788 261 527 971
Spolu 1666 676 990 9673 2690 6983 11339

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 80 30 50 827 206 621 907
2010 112 39 73 606 160 446 718
2011 123 46 77 1382 362 1020 1505
2012 185 83 102 1291 323 968 1476
2013 205 86 119 1300 349 951 1505
2014 280 112 168 1466 386 1080 1746
2015 260 110 150 1171 374 797 1431
2016 238 93 145 842 269 573 1080
2017 183 77 106 788 261 527 971
Spolu 1666 676 990 9673 2690 6983 11339

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme