farba cyanová (Cyan / Aqua / Waterspout) [#00ffff]

Slovenský názov farbycyanová
Anglický názov farbyCyan / Aqua / Waterspout
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#00ffff
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 255, 255)
RGB (percentuálne)0%, 100%, 100%
CMYK kód farby255, 0, 0, 0
CMYK (percentuálne)100%, 0%, 0%, 0%,
HSL kód farby180°, 100%, 50%
HSV kód farby180°, 100%, 100%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: cyanová Cyan / Aqua / Waterspout. Ako vyzerá cyanová farba?

RGB kód farby je: #00ffff v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 100% zelenej a 100% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 0% čiernej zložky.

RGB zložky farby #00ffff

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
100 %
Modrá
(B)
100 %

CMYK zložky farby (255, 0, 0, 0)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
0 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ff0000
inverzná farba
#ffffff inverzná červená zložka
#0000ff inverzná zelená zložka
#00ff00 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba cyanová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe cyanová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)