Tempo a rýchlosť pohybu

Vzorec na prevod tempa na rýchlosť a naopak. Tempo a rýchlosť sú navzájom opačné veličiny - niekedy je lepšie poznať rýchlosť (koľko kilometrov prejde teleso za určitý čas) a niekedy tempo (koľko času trvá prejdenie určitej vzdialenosti).

Rýchlosť predstavuje dráhu prejdenú za určitý čas a zvyčane sa vyjadruje v jednotkách kilometre za hodinu (km/h) alebo metre za sekundu (m/s).
Tempo je čas, za ktorý prejde objekt určitú dráhu (napr. počet minút, za ktoré prebehne bežec 1 km)

výpočet tempa z rýchlosti


výpočet rýchlosti z tempa