Hľadanie štátu podľa vlajky - Geografická olympiáda online

Popis geografickej hry: Úlohou je určiť štát na základe vlajky. Na výber máte zoznam štátov sveta. Môžete si zvoliť hľadanie štátov podľa kontinentu alebo na celom svete.

Ovládanie hry: K dispozícii máte interaktívny zoznam štátov podľa abecedy s podporou vyhľadávania v texte. Po označení a potvrdení štátu môžete odoslať odpoveď stlačením klávesy Enter.

Hodnotenie hry (skóre): Úloha geografickej hry je úspešne uznaná, ak uhádnete štát, ktorému patrí zvolená vlajka.

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika

Spôsoby odpovedania: Výber zo všetkých možnostíRebríček úspešnosti

Žiadne skóre