Skloňovanie slova desiata: žena alebo pekná? - diskusia

avatar

anonym #82290

Citácia:
Desiata sa neskolonuje podľa vzoru žena, ale podľa vzoru pekná.
Skloňovanie slova desiata: žena alebo pekná?  
2019-02-17 10:33:45
2019-02-17 10:36:05
avatar

tansy

Slovo desiata môže byť podstatné meno (základný tvar je desiata) alebo číslovka (základný tvar je desiaty). Podstatné meno desiata sa skloňuje podľa vozru žena, číslovka desiaty sa skloňuje podľa vzoru pekný.

Pri vyhľadávaní slova v slovníku je potrebné uvádzať základný tvar. Základny tvar slova je v prípade čísloviek nominatív jednotného čísla mužského rodu (pre viac info odporúčame sekciu Inteligentný slovník slovenských slov - časté otázky ).
avatar

anonym #82290

Ak by sa slovo desiata sklonovalo podla vzoru zena, nominativ by nemal byt desiaty?
Skloňovanie slova desiata: žena alebo pekná?  
2019-10-13 13:59:16
2019-10-13 15:07:48
avatar

tansy

Slovo desiata v podobe podstatného mena môže nadobúdať viac významov. Jednak môže ísť o jedlo medzi raňajkami a obedom, ale pôvodne šlo o označenie pre desiatu hodinu alebo osobu, ktorá skončila na desiatom mieste - a teda množné číslo pre ženy, ktoré skončili na desiatom mieste je desiate (ženy). Skloňovanie slovo desiata v zmysle jedla nie je úple jednoznačné, pripájam vyjadrenie jazykovedcov (slovenčina je plná špecifických pravidiel):

Citácia:
Odporúčame skloňovať slovo desiata podľa vzoru pekný (pekná), ale v genitíve, datíve, lokáli a inštrumentáli množného čísla možno pripustiť aj používanie tvarov podľa vzoru žena, t. j. (výroba) desiat, k desiatám, o desiatách, s desiatami, ktoré sú v súčasnosti v jazykovej praxi frekventovanejšie a pre mnohých používateľov slovenského jazyka prirodzenejšie.
viac nájdete na odkaze: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/2349/