Kto má meniny?

Kvízová hra: Kedy má kto meniny?

Meniny podľa mesiacov

Meniny podľa abecedy