Český jazyk » Ľudia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Český jazyk » Ľudia

Česká slovná zásoba - ľudia.

help
Brankár po česky:


Pomalé načítavanie otázok ?