Dejiny » Starovek » Staroveký Rím

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z oblasti svetových aj domácich dejín. Dejepis a dejiny sveta patria k hlavným vedomostiam potrebným k úspešnému nahliadnutiu do budúcnosti.

help
Ktoré tvrdenie o rímskych úradníkoch ediloch nie je správne ?


Pomalé načítavanie otázok ?