Dejiny » 1. svetová vojna

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z oblasti svetových aj domácich dejín. Dejepis a dejiny sveta patria k hlavným vedomostiam potrebným k úspešnému nahliadnutiu do budúcnosti.

help
Koľko štátov sa zúčastnilo prvej svetovej vojny?


Pomalé načítavanie otázok ?