Dejiny » Starovek » Staroveký Rím - mytológia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z oblasti svetových aj domácich dejín. Dejepis a dejiny sveta patria k hlavným vedomostiam potrebným k úspešnému nahliadnutiu do budúcnosti.

help
Symbolickým zvieraťom ktorej rímskej bohyne bola labuť ?


Pomalé načítavanie otázok ?