Dejiny » Uhorsko

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z oblasti svetových aj domácich dejín. Dejepis a dejiny sveta patria k hlavným vedomostiam potrebným k úspešnému nahliadnutiu do budúcnosti.

help
V rokoch 1342 - 1382 vládol v Uhorsku:


Pomalé načítavanie otázok ?