Geografické hry

Geografické a zemepisné hry z rôznych oblastí. Cieľom geografických hier je overiť a porovnať praktické znalosti z geografie (zemepisu). Geografické hry sú zamerané najmä na:

  • základné geografické znalosti zo sveta (svetadiely, štáty a krajiny)
  • identifikáciu štátnych vlajok
  • lokalizáciu geografických oblastí na mape (hľadanie miest na mape)

Kategórie geografických hier

Hry kategorizujeme podľa typu geografickej oblasti (územia):

  • celý svet (naša planéta Zem)
  • svetadiel / kontinent
  • Slovensko - naša krajina

Na základe typu územia sa v geografických hrách vyberajú položky. Na mape sveta by sme asi ťažko našli slovenské dediny :)

Zoznam geografických hier