Anatómia človeka - kategórie


Popis kvízovej kategórie:
Poznáte názvy, polohu a opis jednotlivých orgánov a orgánových sústav ľudského tela? Kategória obsahuje otázky s latinskými odbornými termínmi a je vhodná pre študentov medicíny.

tréning | kvíz | test

Anatómia človeka - kategórie kvízov

V kategórii nájdete testové otázky o kĺboch ľudského tela. V otázkach sa vyskytujú latinské termíny.

Testové otázky zo všeobecnej osteológie (náuky o kostiach) aj z latinského popisu jednotlivých kostí ľudského tela.

Testové otázky zo všeobecnej náuky o svaloch aj o konkrétnych svaloch ľudského tela.

Tu nájdete otázky zamerané na latinské názvy orgánov ľudského tela - názvy zo slovenčiny do latinčiny a naopak.

Študenti anatómie na lekárskych fakultách si môžu overiť svoje vedomosti z úvodných anatomických pojmov a definícií.

V tejto kategórii nájdete testové otázky o zmysloch a zmyslových orgánoch človeka.