Anatómia človeka » Anatómia svalov

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anatómia človeka » zvoliť podkategóriu

Poznáte názvy, polohu a opis jednotlivých orgánov a orgánových sústav ľudského tela? Kategória obsahuje otázky s latinskými odbornými termínmi a je vhodná pre študentov medicíny.

help
Odstup pars transversa m. trapezii:


Pomalé načítavanie otázok ?