Anatómia človeka » Latinské názvy orgánov » Z latinčiny do slovenčiny

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anatómia človeka » zvoliť podkategóriu

Poznáte názvy, polohu a opis jednotlivých orgánov a orgánových sústav ľudského tela? Kategória obsahuje otázky s latinskými odbornými termínmi a je vhodná pre študentov medicíny.

help
Glandula salivaria:


Pomalé načítavanie otázok ?