Anatómia človeka » Anatómia kostry

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anatómia človeka » zvoliť podkategóriu

Poznáte názvy, polohu a opis jednotlivých orgánov a orgánových sústav ľudského tela? Kategória obsahuje otázky s latinskými odbornými termínmi a je vhodná pre študentov medicíny.

help
Area nervi facialis, kde sa začína canalis nervi facialis, sa nachádza:


Pomalé načítavanie otázok ?