Anatómia človeka » Anatómia kĺbov

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anatómia človeka » zvoliť podkategóriu

Poznáte názvy, polohu a opis jednotlivých orgánov a orgánových sústav ľudského tela? Kategória obsahuje otázky s latinskými odbornými termínmi a je vhodná pre študentov medicíny.

help
Ligamenta flava patria medzi spojenia:


Pomalé načítavanie otázok ?