Anatómia človeka » Zmyslové orgány

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anatómia človeka » zvoliť podkategóriu

Poznáte názvy, polohu a opis jednotlivých orgánov a orgánových sústav ľudského tela? Kategória obsahuje otázky s latinskými odbornými termínmi a je vhodná pre študentov medicíny.

help
Koľko okohybných svalov pohybuje okom človeka?


Pomalé načítavanie otázok ?