Zoológia - kategórie


Popis kvízovej kategórie:
Náuka o zvieratách a živočíchoch. Vedomostné otázky o rôznych živočíchoch: cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, ryby, hmyz aj najmenšie existujúce organizmy - jednobunkovce.

tréning | kvíz | test

Zoológia - kategórie kvízov

Otázky z biológie jednobunkovcov.

Vyskúšajte sa, ako ovládate latinské názvy jednotlivých živočíšnych systematických jednotiek, ale aj konkrétnych živočíšnych druhov.